top of page
Tech and Gaming Service Website in Blue and Teal Gradient Style.png

SDM İlaç, 28 yılı aşkın deneyimi ile sağlık sektöründe önemli bir oyuncu olarak kendini konumlandırmış bir kuruluştur. Şirketin temel hedefi, insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi ürünler geliştirmek ve bu ürünleri tıbbın hizmetine sunmaktır.

SDM İlaç, Türkiye'de üretilen ürünleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. İlaç ve sağlık sektöründeki hızlı büyümesiyle dikkat çeken şirket, başarısının temelinde nitelikli insan gücünün olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, çalışanlarına yönelik olarak mesleki ve kişisel anlamda değer katan bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

Şirketin çalışma prensipleri arasında saygı ve güvene dayalı bir atmosfer bulunmaktadır. Ayrıca, iletişimde açık kapı politikası benimseyerek çağdaş bir çalışma ortamı sunmaktadır. SDM İlaç, başarılarını sadece şirket içinde değil, aynı zamanda çalışanlarıyla paylaşmayı ilke edinmiştir. Bu yaklaşım, şirket içinde bir işbirliği ve motivasyon kültürü oluşturarak daha büyük başarılara ulaşmayı hedeflemektedir.

SDM PHARMACEUTICALS À PROPOS DE NOUS

Tech and Gaming Service Website in Blue and Teal Gradient Style.png

Mission : SDM Pharmaceuticals vise à offrir une expertise avancée et des normes de qualité dans le domaine de la santé et des produits pharmaceutiques, grâce à son expérience de plus de 28 ans et son engagement profond dans le secteur. Contribuer à l'évolution de la médecine en développant des produits innovants, améliorer la qualité de vie des personnes et soutenir la santé publique font partie de nos principales missions.

Contribuant à l'économie locale en produisant en Turquie, SDM Ilaç poursuit son objectif de devenir un fournisseur mondial de solutions de santé en jouant également un rôle actif sur le marché international. Elle a adopté pour principe d'offrir à ses collaborateurs un environnement favorable à leur développement professionnel et personnel, ainsi que du respect et de la confiance dans leur travail.

SDM Ilaç, qui crée un environnement de travail moderne avec une communication ouverte, une approche de gestion transparente et une culture de solidarité entre les employés, a adopté la création d'une culture commune de réussite en partageant ses réussites avec ses employés. Elle maintient sa vision d'être pionnière dans l'industrie en tant que marque fiable et éthique en attachant une grande importance à la confidentialité des clients et en fabriquant des produits conformément aux normes juridiques nationales et internationales.

NOTRE MISSION DE SDM PHARMACEUTICALS

Tech and Gaming Service Website in Blue and Teal Gradient Style.png

SDM İlaç, sağlık ve ilaç sektöründe öncü bir konumda yer almayı sürdürerek, global bir sağlık çözüm sağlayıcısı olarak tanınan bir marka olma hedefini güden bir vizyon benimsemektedir. Kalite standartlarına bağlı kalarak, sürekli inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına önem vererek, insanların yaşam kalitesini yükseltmek adına çığır açan ürün ve hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.

SDM İlaç, sadece ilaç üretimi ile kalmayıp, aynı zamanda sağlık sektöründeki dijital dönüşüme liderlik eden bir kuruluş olarak, tıbbın geleceğine yön veren çözümler geliştirmeyi ve bunları global çapta sunmayı hedeflemektedir. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, hastaların tedavi süreçlerini daha etkili ve erişilebilir kılacak yenilikçi projelere odaklanmayı sürdürmektedir.

Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ilkesine bağlı olarak, üretim süreçlerini çevre dostu yöntemlere adapte ederek, toplumsal ve ekolojik dengeleri gözeterek büyümeyi amaçlamaktadır. Topluma ve çevreye karşı duyarlılık, şeffaf yönetim anlayışı ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda pozitif bir etki yaratma amacını taşımaktadır.

SDM İlaç, sadece bir şirket olmanın ötesinde, sağlık alanında bir değişim öncüsü olma vizyonunu sürdürerek, insanların daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir yaşam sürmelerine katkıda bulunma kararlılığını korumaktadır.

SDM İLAÇ VİZYONUMUZ

bottom of page