top of page
Tech and Gaming Service Website in Blue and Teal Gradient Style.png

SDM İlaç, 28 yılı aşkın deneyimi ile sağlık sektöründe önemli bir oyuncu olarak kendini konumlandırmış bir kuruluştur. Şirketin temel hedefi, insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi ürünler geliştirmek ve bu ürünleri tıbbın hizmetine sunmaktır.

SDM İlaç, Türkiye'de üretilen ürünleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. İlaç ve sağlık sektöründeki hızlı büyümesiyle dikkat çeken şirket, başarısının temelinde nitelikli insan gücünün olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, çalışanlarına yönelik olarak mesleki ve kişisel anlamda değer katan bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

Şirketin çalışma prensipleri arasında saygı ve güvene dayalı bir atmosfer bulunmaktadır. Ayrıca, iletişimde açık kapı politikası benimseyerek çağdaş bir çalışma ortamı sunmaktadır. SDM İlaç, başarılarını sadece şirket içinde değil, aynı zamanda çalışanlarıyla paylaşmayı ilke edinmiştir. Bu yaklaşım, şirket içinde bir işbirliği ve motivasyon kültürü oluşturarak daha büyük başarılara ulaşmayı hedeflemektedir.

SDM İLAÇ HAKKIMIZDA

Tech and Gaming Service Website in Blue and Teal Gradient Style.png

Misyon: SDM İlaç, 28 yılı aşkın deneyimi ve sektöre olan derin bağlılığı ile, sağlık ve ilaç alanında ileri düzeyde uzmanlık ve kalite standardı sunmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi ürünler geliştirerek tıbbın evrimine katkı sağlamak, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum sağlığını desteklemek temel misyonlarımız arasındadır.

Türkiye'de üretim yaparak, yerel ekonomiye katkıda bulunan SDM İlaç, aynı zamanda uluslararası pazarda da etkin bir rol oynayarak global bir sağlık çözüm sağlayıcısı olma hedefini sürdürmektedir. Çalışanlarına, işlerine duyduğu saygı ve güvenle birlikte, mesleki ve kişisel gelişimleri için destekleyici bir ortam sunmayı ilke edinmiştir.

Açık iletişim, şeffaf yönetim anlayışı ve çalışanlar arasında dayanışma kültürü ile modern bir çalışma ortamı oluşturan SDM İlaç, başarılarını çalışanları ile paylaşarak ortak bir başarı kültürü oluşturmayı benimsemiştir. Müşteri gizliliğine büyük önem vererek, ürünleri ulusal ve uluslararası yasal standartlara uygun bir şekilde üreterek, güvenilir ve etik bir marka olarak sektörde öncü olma vizyonunu sürdürmektedir.

SDM İLAÇ MİSYONUMUZ

Tech and Gaming Service Website in Blue and Teal Gradient Style.png

SDM İlaç, sağlık ve ilaç sektöründe öncü bir konumda yer almayı sürdürerek, global bir sağlık çözüm sağlayıcısı olarak tanınan bir marka olma hedefini güden bir vizyon benimsemektedir. Kalite standartlarına bağlı kalarak, sürekli inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına önem vererek, insanların yaşam kalitesini yükseltmek adına çığır açan ürün ve hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.

SDM İlaç, sadece ilaç üretimi ile kalmayıp, aynı zamanda sağlık sektöründeki dijital dönüşüme liderlik eden bir kuruluş olarak, tıbbın geleceğine yön veren çözümler geliştirmeyi ve bunları global çapta sunmayı hedeflemektedir. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, hastaların tedavi süreçlerini daha etkili ve erişilebilir kılacak yenilikçi projelere odaklanmayı sürdürmektedir.

Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ilkesine bağlı olarak, üretim süreçlerini çevre dostu yöntemlere adapte ederek, toplumsal ve ekolojik dengeleri gözeterek büyümeyi amaçlamaktadır. Topluma ve çevreye karşı duyarlılık, şeffaf yönetim anlayışı ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda pozitif bir etki yaratma amacını taşımaktadır.

SDM İlaç, sadece bir şirket olmanın ötesinde, sağlık alanında bir değişim öncüsü olma vizyonunu sürdürerek, insanların daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir yaşam sürmelerine katkıda bulunma kararlılığını korumaktadır.

SDM İLAÇ VİZYONUMUZ

bottom of page